На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та Указу Президента України №13/2020 «Про строки проведення чергових призовів, громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2020 році» у вересні проводиться уточнення облікових даних призовників, медичний огляд, а з 1 жовтня по 3грудня 2020 року призов громадян на строкову військову службу до Збройних Сил України.

Призовний вік в Україні у 2020 році встановлено на рівні 18-27 років. Таким чином, призовники цієї вікової категорії, які визнані придатними до військової служби за результатами медкомісії і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов’язані пройти службу в рядах Збройних сил України. При чому 18-ти та 19-річні мають право йти на службу за власним бажанням.

Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути на призовну дільницю за адресою: м. Стрий, вул. Нижанківського, 6 у  встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали за будь-яких обставин повісток, зобов’язані прибути до Стрийського комісаріату в десятиденний строк з дня початку відповідного призову, визначеного Указом Президента. України, маючи при собі документи, які посвідчують особу.

Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Стрийського району, а також ті особи які тимчасово виїхали за межі Стрийського району зобов’язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військовий комісаріат для уточнення своїх облікових даних та проходження призовної комісії.

Громадяни, які ухиляються від призову і не з’являються без поважних причин до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №13/2020

 

Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановляю:

 

1. Звільнити в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань:

 

1) військовослужбовців строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр та вислужили встановлені строки строкової військової служби:

 

у квітні — червні 2020 року;

 

у жовтні — грудні 2020 року;

 

2) інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби:

 

у квітні — червні 2020 року;

 

у жовтні — грудні 2020 року.

 

2. Визначити на 2020 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу:

 

1) квітень — червень;

 

2) жовтень — грудень.

 

3. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:

 

1) y квітні — червні 2020 року;

 

2) y жовтні — грудні 2020 року.

 

4. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

 

5. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням у 2020 році чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

 

6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 3 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

 

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 3, який набирає чинності з 1 березня 2020 року, та пункту 2 статті 3, який набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

Additional information